Palīdziet bērniem – veidojiet uzkrājumus

Studiju laiks vairumam sabiedrības ir vienlaikus kā ārkārtīgi aizraujošs un ļoti smags dzīves periods. Mēģinot apvienot studijas un darbu uz pilnu slodzi, visbiežāk cieš gan studenta mācību kvalitāte, gan veselība. Kamēr jaunietis ir darbā, lai spētu veikt savu rēķinu apmaksu un izdzīvot, augstskolā krājas kavētu un neuzrakstītu darbu parādi, ko nokārtot ir sarežģīti, jo nereti darba dēļ nemaz nav laika, tam, lai kārtīgi izstudētu mācību vielu.

60%, vairāk kā puse Latvijā studējošo, paši apmaksā savas studijas. Ir vērts nelikt nereālistiskas cerības uz bērnu, domājot, ka viņš ir (vai būs) īpašs ģēnijs, kuram tiks kā budžeta vieta, tā stipendija, tā vietā izveidojot uzkrājumu bērna studiju apmaksai. Un arī tādā gadījumā, ja bērns tomēr izrādīsies ģēnijs un būs ieguvis abus augstskolas finansiālos labumus, uzkrātā nauda lieti noderēs viņa pirmā īpašuma iegādei vai (un visticamāk) sadzīves izmaksu un rēķinu segšanai.

Studiju un studējošā kredīti zaudē aktualitāti

Pirms vairāk nekā 10 gadiem studentu starpā populārs bija risinājums, kas ļāva studentam nestrādāt, taču vienlaicīgi vairs nebūt atkarīgam no vecāku makiem:

  • studiju kredīts;
  • studējošā kredīts.

Studiju kredīts sniedza iespēju studenta mācību maksu bankai atmaksāt pēc studiju pabeigšanas, jau strādājot iegūtajā specialitātē, savukārt studējošā kredīts bija kā kabatas nauda no bankas, kas sniedza iespēju segt studenta sadzīves izmaksas. Šie kredīti bija populāri līdz 2004. gadam, taču pēc tā sākās strauja šo aizdevumu popularitātes samazināšanās – studiju kredīts kļuva trīsreiz nepopulārāks, bet studējošā kredīts – veselas desmit reizes. Pagājušā gada laikā studiju kredītu mācību maksas segšanai ņēma vien 1495 studentu, savukārt studējošā kredītu ieguva tikai 323 jaunieši. Jāteic, ka liela atbildība par šādu situāciju ir liekama uz demogrāfiskās lejupslīdes pleciem, taču daļēji par šādu rezultātu atbildīga ir arī mācība, ka ne vienmēr kredīts studiju maksas segšanai ir spīdošākā izvēle tā iemesla dēļ, ka jaunieši mēdz mainīt savas domas un vēlmes saistībā ar izvēlēto studiju programmu un profesiju, ko ieplānojuši apgūt. Taisnības labad jāteic, ka daļai aizdevumu tīkotāju šie kredīti arī tiek vienkārši atteikti.