Notariāli apliecināts tulkojums – vai tas ir vienīgais veids, kā apliecināt tulkojuma pareizību?

Foto: Shutterstock.com

Ikkatrs pasūtītājs vēlas, lai tieši viņam nepieciešamais tulkojums tiktu veikts ar maksimālu rūpību un garantētu precizitāti. Ir bijuši gadījumi, kad pasūtītājs lūdz, lai ģimenes vēstules un pat kāzu ielūgumu tulkojumi tiktu apliecināti notariāli. Taču šādos gadījumos tas ir lieki un var izmantot citus tulkošanas veidus. Tulkojumu birojs Skrivanek Baltic piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, tostarp arī vairākus veidus, kādos var tikt apliecināta dokumenta pareizība.

Kādi ir iespējamie tulkojuma pareizības apliecināšanas veidi?

Var izcelt vairākus veidus, ko tulkojumu birojs piedāvā saviem klientiem, lai sniegtu pārliecību par tulkojuma pareizību un attiecīgi norādītu, ka uzņemas atbildību par sniegto kvalitāti. Šie veidi ir:

1. Tulkojuma pareizības apliecinājums, izmantojot biroja zīmogu

Šis ir vienkāršākais pieejamais veids, turklāt – pirmajām 10 tulkojuma lappusēm tiek nodrošināts bez maksas. Nav ierobežojumu dokumentu veidiem, kādiem šis pareizības apliecināšanas veids var tikt izmantots.

2. Dokumenta īstuma apliecināšana jeb legalizācija

Šis nav notāra nodrošināts pakalpojums. Dokumenta īstuma apliecināšanas procedūra ir atkarīga no tā, vai valsts, no kuras valodas dokuments tiek tulkots, ir Hāgas konvencijas dalībvalsts. Dokumenta īstums tiek apliecināts ar Apostille, ja valsts ir Hāgas konvencijas dalībvalsts, un to dara attiecīgās valsts kompetentā institūcija. Valstīs, kas nav Hāgas konvencijas dalībvalsts, to nodrošina attiecīgās valsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde vai nu Latvijā, vai arī tuvākajā valstī. Un pēc tam šo dokumentu nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

3. Notariāli tulkojumi

Notariāli apliecināts tulkojums ir tulkots dokuments, kas tiek pievienots (piešūts un caurauklots) pie oriģinālā dokumenta vai notariāli apliecināta oriģinālā dokumenta noraksta, kopijas vai dublikāta. Notārs apliecina, ka tulkojumu ir veicis kvalificēts un atbilstošs tulkotājs, kā arī – brīdina tulkotāju par kriminālatbildību, kas iestāja apzināti nepatiesa tulkojuma sniegšanas gadījumā. Notariālais apliecinājums uz dokumenta tiek noformēts saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 291 prasībām. Arī tulkotājs uz tulkojuma pēdējās lapas apliecina, ka tulkojums ir pareizs, pievienojot savu parakstu, apliecinājuma vietu un datumu, kā arī – noteikti tiek norādīts tulkotāja pilns vārds un personas kods.

 

Kā jāsagatavo dokuments, lai to varētu notariāli apliecināt?

Visvienkāršāk dokumenta tulkošanu un sagatavošanu uzticēt tulkošanas birojam, kuram ir pieredze šādu pakalpojumu sniegšanā. Tad viss noritēs bez raizēm un aizķeršanās, atliks vien saņemt gatavo tulkojumu. Bet būtībā viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāatceras, ja nepieciešams notariāls tulkojums – tas tiek nodrošināts tikai dokumenta oriģinālam, kā arī – tiek pievienots oriģinālam vai notariāli apliecinātam tulkojumam. Nav iespējams notariāli apliecināt tulkojumu, ja netiek uzrādīts dokumenta oriģināls. Tieši tā ir šī pakalpojuma būtība – garantēt, ka tulkojums atbilst sākotnējam dokumentam, un tie ir nešķirami un nedalāmi.

Notariāls apstiprinājums

Foto: Shutterstock.com

Ko nedrīkst tulkot un apliecināt?

Ministru Kabineta noteikumos ir noteikta arī virkne dokumentu, ko nedrīkst tulkot un apliecināt. Tie būtu – pase, tai pielīdzināms dokuments, organizācijas (politiskas vai sabiedriskas) biedra karte, kā arī – deputāta apliecība. Tāpat nedrīkst apliecināt tādus dokumentus, kuru pareizību un nemainību nevar garantēt – tie ir ar zīmuli rakstīti dokumenti vai dokumenti uz nenumurētām lapām, kas nav arī caurauklotas un norādītas. Ierobežojumi attiecas arī uz dokumentiem, kuros ir labojumi, svītrojumu vai dzēsumi. Lai varētu iztulkot šādus dokumentus, tie paši attiecīgi vispirms jāsagatavo tā, lai varētu garantēt to nemainību.

Kur vērsties, ja nepieciešami notariāli tulkojumi?

Tulkojumu birojs Skrivanek Baltic būs jūsu uzticamais pieredzējušais partneris. Birojs piedāvā tulkojumus daudzās valodu kombinācijās, kā arī – sadarbojas ar notāriem, kuri apliecinās tulkojumus ātri un bez aizķeršanās. Ielūkojieties vietnē Skrivanek Baltic jau tūlīt un sazinieties, lai saņemtu savu pakalpojumu maksimāli augstā kvalitātē un sev ērtā laikā!