Kas jāzina par valsts sociālo apdrošināšanu?

Foto: Pixabay.com / stevepb

Šogad aprit divdesmit gadi kopš likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” pieņemšanas, tāpēc šis ir īstais brīdis, lai atgādinātu sev un citiem nodarbinātajiem, kas šī ir par apdrošināšanu, kāds ir tās mērķis un kādā kārtībā to iespējams saņemt. Lai uzzinātu par izmaiņām un saprastu, vai šī apdrošināšana attiecas arī uz Tevi, turpini lasīt rakstu!

Kas tā ir?

Par apdrošināšanu ikdienā dzirdam daudz, iespējams apdrošināt ne tikai sevi, bet arī dažādus īpašumus, transportlīdzekļus un dzīvniekus. Bet ko zināt tieši par valsts sociālo apdrošināšanu? Tā paredzēta, lai apdrošinātu sevi dažādu risku gadījumā, kas ietekmē ienākumus, piemēram, ja:

  • sasniegts pensijas vecums;
  • veselības dēļ nav iespējams veikt darba pienākumus;
  • zaudēts apgādnieks vai gūta invaliditāte;
  • ir pēc/pirms dzemdību periods u.c.

Tā ir svarīga, jo sevī ietver arī tiesības saņemt pakalpojumus, piemēram, pensijas vai pabalstus, personai, kura veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas no ikmēneša ienākumiem. Bet kam šādas iemaksas ir jāveic?

Iemaksu veicēji – gan darba devēji, gan pašnodarbinātie

Šī apdrošināšanas veida likums nosaka, ka ir divas grupas, kam iemaksas jāveic obligāti, un tie ir:

  • darba devēji. Darba devēju gadījumā šīs iemaksas par katru darbinieku veic pats darba devējs, to piemērojot vai nu no darbinieka algas vai saviem līdzekļiem;
  • pašnodarbinātie. Pašnodarbinātajiem šīs iemaksas jāveic pašiem. Ar pašnodarbinātām personām tiek saprasti, piemēram, saimnieciskās darbības veicēji, individuālie komersanti, autoratlīdzības saņēmēji, notāri, advokāti prakšu ārsti un farmaceiti u.c.

Bet, protams, dažādos gadījumos iemaksas var veikt arī brīvprātīgi. Bet kā atšķiras maksājumu summa dažādu darbu veicējiem?

Iemaksu veikšana skaitļos

Visiem netiek piemērota vienāda procentu likme, kas jāveic, iemaksājot naudu sociālās apdrošināšanas nodrošināšanai. Kā tās atšķiras?

  1. 35,09% – šāda ir iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem. Tādā gadījumā 24,09% apmaksā darba devējs, bet 11% – darbinieks.
  2. 32,15% – šādu obligāto likmi pašnodarbinātām personām noteikusi likumdošana, kas nosaka, ka obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi, kas nav zemāki par minimālo algu.
  3. 5% – šāda likme par obligātajām iemaksām pieņemta reformas laikā, lai nodrošinātu daļēju pensiju iegūšanu pašnodarbinātām personām un autoratlīdzības izmaksātājiem.

Neaizmirsti veikt savas sociālās apdrošināšanas iemaksas arī Tu, lai neplānotu situāciju gadījumā saņemtu atbalstu no valsts!